Praktijkreglement

Voor een soepel verloop van uw behandelingen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Aanmelding
U kunt zich op twee manieren aanmelden:

  • op eigen initiatief (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF))
  • op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist.

BSN-nummer in de zorg verplicht
Bij aanmelden wordt gevraagd om uw Burger Service Nummer (BSN). Iedereen in Nederland heeft een BSN. Behalve de overheid gebruikt ook de zorgsector het BSN bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer. Zorgverleners zoals fysiotherapeuten zijn verplicht uw BSN te vragen.

Identiteitsbewijs meenemen bij eerste afspraak
Wij zijn ook verplicht om uw identiteit te controleren. Daarom verzoeken wij u om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Verhinderd
Als u verhinderd bent dient u dit minimaal 48 uur van tevoren te melden (telefoon: 0413-842707 / email: info@bekkenfysio.nl). Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Eigen handdoek
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw eigen handdoek meebrengt.

Behandeltijd
De fysiotherapiebehandeling bestaat uit meer dan alleen de tijd dat u direct contact hebt met uw therapeut. De therapeut moet alle gegevens registreren in uw persoonlijk dossier, overleggen met huisarts of andere zorgverleners en uw vragen via telefoon of e-mail beantwoorden. Deze zogenaamde indirecte tijd maakt deel uit de totale behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent of niet.

Nota’s
Als u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u nadat u het maximum van uw aanvullende verzekering heeft bereikt een nota. De tarieven voor de behandeling kunt u vinden op onze website.

Privacy en geheimhoudingsplicht
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot deze gegevens. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Alléén in de volgende gevallen kunnen uw medische gegevens naar derden worden overgebracht:

  • Bij afsluiting van de behandeling wordt een kort verslag naar de huisarts gestuurd via een beveiligd e-mailsysteem of via de post. De huisarts wordt beschouwd als centraal contactpersoon omtrent uw medische informatie. Dit wordt altijd vooraf met u besproken.
  • Als daarom door derden wordt verzocht, maar ook dan alleen na uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

De dossiervorming is gebonden aan regels. Dit is in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die een goede waarborg vormt voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in de praktijk of buitenterrein (auto, fiets).

U kunt het reglement hier downloaden.