Vergoeding en tarieven

Vaak wordt naar bekkenfysiotherapie verwezen door huisarts of specialist. Een verwijzing is niet altijd noodzakelijk. Op grond van de wet ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie’ (DTF) kunt U ook op eigen initiatief, of bijvoorbeeld op advies van een verloskundige, een afspraak maken. Bekkenfysiotherapie wordt vergoed mits u aanvullend verzekerd bent en uw budget voor fysiotherapie daarin voldoet. Kijk in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Per januari 2023 hanteren wij onderstaande tarieven indien u niet aanvullend verzekerd bent:

 • Zitting bekkenfysiotherapie: € 55,00
 • Zitting bekkenoefentherapie: € 50,00
 • Screening: € 20,00
 • Intake en onderzoek na screening bekkenfysiotherapie: € 55,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing bekkenfysiotherapie: € 55,00
 • Intake en onderzoek na screening bekkenoefentherapie: € 50,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing bekkenoefentherapie: € 50,00
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult en verslag): € 75,00
 • Toeslag voor uitbehandeling: € 18,00
 • Verstrekte verband- en hulpmiddelen: kostprijs
 • Telefonische zitting: € 23,00
 • Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie: € 41,00
 • Niet nagekomen afspraak bekkenoefentherapie: € 40,00
 • Uitgebreide tijdrovende rapportage (ter beoordeling van de therapeut): € 89,00

Een afspraak kan gemaakt worden via de contactpagina. Annulering van de afspraak moet minimaal 48 uur van te voren gebeuren; anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.